Ranganna Gaeilge

September 2022 - October 2022:
Mr. Coyne facilitated Irish classes for members of the local community every Monday evening for six weeks. Eleven people participated and brought great energy and enthusiasm to the classes each week. Mr. Coyne plans to facilitate more classes in September 2023.

Meán Fómhair 2022 - Deireadh Fómhair 2022:
Chuir Mr. Coyne ranganna Gaeilge ar fáil do mhuintir na háite gach oíche Dé Luain ar feadh sé seachtaine. Ghlac aon duine dhéag páirt sna rangannna agus bhí fuinneamh agus díograis iontach ag baint leo gach seachtain. Tá sé i gceist ag Mr. Coyne tuilleadh ranganna Gaeilge a chur ar fáil i mí Mheán an Fhómhair 2023.